Tijdens mijn coachingstraject heb ik Wenneke ervaren  als iemand die weet wat je nodig hebt om weer aan het werk te komen. Ze kan  iemand “lezen” doordat ze goed kan luisteren, intuïtief coacht en  opmerkzaam is. Omstandigheden die voor mij op dat moment belangrijk waren.  Bovendien kan ze zich goed in je situatie inleven en is ze oprecht  geïnteresseerd in wat je beweegt. Wat haar ook typeert is dat ze niet zelfzuchtig is en er veel voor doet om je verder te helpen. Ze kijkt verder  dan de regels en richt zich op datgene wat jij nu nodig hebt.

Kortom:  kwaliteiten die mij een boost en het zelfvertrouwen hebben gegeven om weer aan  het werk te zijn.

Ik kan Wenneke  aanbevelen omdat ze de moeilijke zaken die ook aan bod komen ontspannen en  humoristisch benadert. Op die manier zag ik er niet tegenop om dat onvermijdelijke aan te gaan.
Aan het eind van de gesprekken was ik  vaak geïnspireerd door haar ideeën en adviezen wat me weer energie gaf.