cees-schuurmans

 

Aandachtsveld: Stressmanagement

Mijn naam is Cees Schuurmans. Ik heb gedurende 25 jaar professionele werkervaring opgebouwd in het werkveld mens en arbeid. Ook de daarbij behorende levenservaring natuurlijk. Werkervaring met name op het gebied van coaching, counseling, re-integratie (2e-spoor re-integratie) en P&O. De functies die ik vervuld heb zijn: hoofd Personeelszaken, docent Ethiek en Personeelmanagement, interimadviseur P&O, loopbaan- en outplacementcoach,  re-integratiecoach en stresscoach.

In deze 25 jaar bouwde ik een enorme brok mensenkennis op. Gedurende mijn (post) HBO studie Stressmanagement en na intensieve zelfstudies (o.a. Freud, Jung en Assagioli) wist ik het zeker: ik wilde voortaan mijn kennis en kunde op het snijvlak van mens en arbeid, rechtstreeks met opdrachtgevers delen zonder tussenkomst van een werkgever. Dat geeft meer voldoening en meer ruimte om het werk naar mijn eigen inzicht uit te voeren. De coach is empathisch maar houdt overzicht en benadert de situatie vanuit de praktische doelstelling mens en organisatie met elkaar en met zichzelf in harmonie te brengen. Er wordt over mij gezegd dat ik mijn cliënten zorgvuldig analyseer en dat ik hen altijd tot inzichten weet te brengen die ze van binnenuit ervaren. Ik mag dan beschikken over een goede opleiding en uitstekende werkervaring, mijn eigen burn-out maakt me ook ervaringsdeskundige. Ik weet als geen ander wat stress als gevolg van een verkeerd denkpatroon en een gebrek aan reflectie kan veroorzaken. Met die bagage wil ik anderen helpen. Oprecht, invoelend en doortastend tegelijkertijd.

Prestatiedruk, materialisering en individualisering van onze maatschappij hebben ervoor gezorgd dat we steeds meer zijn gaan vervreemden van onszelf. We vervullen taken ook al zijn we er niet voor geschikt en we concluderen ook al hebben we niet goed rond gekeken.” Ik constateer dat stress en andere probleemsituaties in het persoonlijke- en professionele leven vaak ontstaan uit zelfvervreemding. Een dier blijft zichzelf stelt Cees: “De poes zal nooit stress krijgen van haar pogingen om te blaffen, ze zal het niet proberen.”

Uiteraard zijn er meer stressoren in het leven en kan niemand voorzien welke invloed een bepaalde gebeurtenis kan hebben. Maar met meer zelfvertrouwen, een adequaat zelfbeeld, een voldoende reflectief vermogen en een passende werksituatie, heb je meer te geven aan je omgeving en aan jezelf. Je krijgt er vanzelf van alles voor terug. Dit geldt voor je gezin, je werk, je sociale omgeving. Het harmoniemodel is erop gebaseerd.

Bij alle trajecten (outplacement- en loopbaancoaching, stresscoaching en re-integratiecoaching) die ik met een organisatie of een persoon doorloopt, ben ik erop uit perspectief te creëren. Perspectief geeft richting en houvast. De coach kent de oorzaken en gevolgen van stress en stelt alles in het werk om de geëscaleerde toestand om te buigen in een schakelmoment: de omschakeling naar een toestand waarin zowel individu als organisatie beter gaan functioneren. Het (her) ontdekken van jezelf is dus een belangrijke boodschap die Cees wil meegeven aan zijn cliënten.