Auteurs: Irene van Gent en dr. Alex Klein. PW Publicatie 26-07-2017

Om het personeelsverloop te minimaliseren is het zinvol te weten waarom personeel vertrekt. Goed personeel loopt weg door slecht leiderschap.

In de huidige markt is het steeds lastiger goed personeel te vinden, waardoor het belangrijker wordt de goede mensen die u al in huis hebt niet kwijt te raken. Uit onderzoek blijkt dat een hoog personeelsverloop voor een groot deel ontstaat door slecht leiderschap.

Slecht personeel

“Goed personeel is slecht te vinden; slecht personeel is goed te vinden”, zei een ondernemer uit Stadskanaal. En een werkgever uit Zuid-Limburg vertelde dat hij niet meer opdrachten wilde aannemen, omdat hij dan ook in personeel moest groeien en dat leek voor hem een onmogelijke opgave. “Wat nu vrij rondloopt op de arbeidsmarkt zijn de afdankertjes van anderen, waardoor je te veel tijd aan ongemotiveerd personeel moet besteden, waardoor je winst niet stijgt maar juist daalt.” Liever niet groeien dan slecht personeel aannemen – WOW!

Het zijn de beste medewerkers die
als eerste de sprong wagen

Onderzoeksbureau Gallup geeft aan dat één op de twee medewerkers openstaat voor een nieuwe uitdaging. De crisis lijkt voorbij, er is een tekort aan personeel, de arbeidsmarkt trekt aan, dus als een er een mooie kans voorbij komt, dan zijn het de beste medewerkers die als eerste de sprong wagen.

Personeel vertrekt door slecht leiderschap

Uit het Nationaal Onderzoek ter Verbetering van Organisatie Resultaten (NOVOR) komt naar voren waarom personeel vertrekt: slecht leiderschap.

De top drie redenen waarom medewerkers ontevreden zijn en op zoek gaan naar groener gras:

  • de medewerkers worden niet betrokken door de leidinggevende(n);
  • de leidinggevende communiceert niet op persoonlijke basis met de medewerkers; en
  • de directie heeft geen duidelijk beeld bij de behoeften van de individuele medewerker.

Steeds meer mensen willen zich gelukkig voelen in hun leven.
Niet alleen thuis, juist ook op de werkvloer

Betrokkenheid en loyaliteit

Als de leidinggevende de medewerkers niet betrekt bij het bedrijfs- en beslissingsproces, is het niet vreemd dat medewerkers zich niet betrokken voelen. Als u niet op persoonlijke basis communiceert met uw medewerkers, dan kunt u ook niet verwachten dat zij wél een loyaliteit naar u en uw bedrijf voelen. En als u geen beeld heeft bij wat individuele medewerkers nodig hebben, dan is het toch ook niet vreemd dat juist deze medewerkers op zoek gaan naar een uitdaging, waar wél aandacht voor het individu is? Samenvattend, aldus Alex Klein: “Grote kans dat goed personeel vertrekt door u, de leidinggevende.”

 Gelooft u écht dat slecht personeel bestaat?

Steeds meer mensen willen zich gelukkig voelen in hun leven. Niet alleen thuis, juist ook op de werkvloer. En hoewel we als Nederland een heel gelukkig land lijken te zijn, is twee-derde van de werknemers niet tevreden in de baan die ze nu hebben.

De jonge generatie wil uitgedaagd en betrokken
worden en het gevoel hebben dat ze
iets doet dat zinvol is

Los van de oude structuren

De jonge generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt, is gewend aan vrijheid en aan diversiteit. Deze mensen willen uitgedaagd en betrokken worden en het gevoel hebben dat ze iets doen dat zinvol is, dat bijdraagt aan een betere wereld. Deze groep zit vol creatieve en innovatieve ideeën en staan los van de oude structuren. En dat is lastig. “En toch, als u deze mensen binnen wilt halen, dan zult u hen de ruimte moeten geven die zij nodig hebben en waarin zij het beste functioneren”, zo stelt Irene van Gent.

Voldoening en zingeving

Het zijn echter niet alleen de jonge generaties die iets anders verwachten van werk dan tien jaar geleden. Ook generaties die al jaren werkzaam zijn, zien dat werk niet het belangrijkste is in hun leven en gaan op zoek naar voldoening en zingeving. Ze willen gewaardeerd worden en hun talenten inzetten. Doen waar ze blij van worden en daar hun dagen mee vullen. Als ze dit niet vinden in hun huidige baan, kiezen ze voor een andere baan of zelfs voor zelfstandig ondernemerschap.

Ondernemende professionals kunt u in huis houden
door echt naar ze te luisteren

Input op bestaande processen

Deze ondernemende professionals kunt u in huis houden door echt naar ze te luisteren, door ze mee te laten denken en ze input te laten geven op bestaande processen. Vaak presteren goede medewerkers – en ook minder goede medewerkers – plotseling beter dan ooit te voren.

Talenten volledig laten zien

Door deze mensen uit te nodigen hun talenten volledig te laten zien, zullen zij betere resultaten boeken. Door ze meer vrijheid te geven, gaan ze effectiever werken, omdat ze de dingen doen die nodig zijn om hun werk tot een goed einde te brengen. Ze zullen zich gewaardeerd en gezien voelen, waardoor ze betere resultaten laten zien.

Verantwoordelijkheid voor het eindresultaat

Als mensen zich onderdeel voelen van de organisatie en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat, laten zij andere talenten zien en ze zijn ook naar de buitenwereld enthousiast over uw bedrijf. En dat heeft louter positieve effecten op het eindresultaat

Mensen tot bloei laten komen is vele malen
effectiever dan sturen op wat niet goed gaat

Slecht personeel bestaat niet

Goede medewerkers zwakken af als u hen niet de ruimte geeft zich ten volle te laten zien en al hun talenten in te zetten. Weten wat uw medewerkers willen, daar actief op inspelen en mensen tot bloei laten komen is vele malen effectiever dan sturen op wat niet goed gaat. En dan kan het inderdaad gebeuren dat de beste medewerkers weggaan. Omdat ze niet meer binnen de bedrijfscultuur passen of zich niet aangesloten voelen bij de missie van de organisatie.

Spiegel

Mogen wij u een spiegel voorhouden in de vorm van vijf vragen?

  • Ik betrek mijn medewerkers actief bij beslissingen en processen                ja / nee
  • Ik praat regelmatig met mijn mensen op persoonlijke basis                          ja / nee
  • Ik weet wat mijn personeel nodig heeft; ik zet ze ‘in hun kracht’                    ja / nee
  • Mijn medewerkers hebben het gevoel zingevend werk te doen                     ja / nee
  • Mijn medewerkers kunnen tot volle bloei komen binnen het bedrijf            ja / nee

Als goed personeel wegloopt door slecht leiderschap, wordt
het tijd te leren wat goed leidinggeven inhoudt

Slecht leiderschap

Als u op één van deze vragen ‘nee’ heeft geantwoord, dan kon het wel eens zijn dat uw beste mensen op het punt staan te vertrekken. En dat u nieuwe medewerkers moet zoeken, terwijl dat moeilijker en duurder wordt. Als goed personeel wegloopt door slecht leiderschap, dan wordt het tijd uzelf en uw leidinggevenden te leren wat goed leidinggeven inhoudt. Zo kunt u al uw medewerkers tot de beste medewerkers maken en ze daardoor behouden voor uw bedrijf.