LOOPBAAN APK

Als u een auto bezit bent u gewend aan een APK voor uw auto. Hoe handelt u ten aanzien van uw werk, uw loopbaan?

Bewust aandacht aan uw loopbaan

Herkent u dit?

” Ik ga al een tijd met minder plezier naar mijn werk. Daar zijn geen duidelijke oorzaken voor aan te wijzen. Ik ga gewoon door maar ik krijg langzamerhand het gevoel: hoe lang houd ik dit nog vol! Ik spreek er met anderen over en op de vraag: “Maar, wat wil je dan”? kan ik alleen vertellen wat ik niet (meer) wil. Ik weet gewoonweg niet meer wat ik wil!”

Herijken van uw loopbaan

Als u dit herkent wordt het tijd om pas op de plaats te maken en uw koers opnieuw te bepalen. Een APK voor uw loopbaan. Bewust aandacht geven aan uw loopbaan heeft dat zin? U kunt toch zelf wel de plussen en minnen naast elkaar zetten. En ach, u heeft het eigenlijk best goed. Als professional vindt u dat u dit zelf moet kunnen, en zo verstrijkt de tijd. Met de hectiek van alledag bent u gericht op uw werkzaamheden en op uw privéleven, en niet direct op uzelf. Zelfmanagement verdwijnt daardoor naar de achtergrond.

Wij onderkennen dat er behoefte is aan een Loopbaan-APK om periodiek bewust stil te staan bij uw loopbaan. Stilstaan bij de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? en Hoe bereik ik dit? Een praktisch  traject waarbij u 1-op-1 wordt gecoacht door een Loopbaanprofessional. Periodiek stilstaan bij uw loopbaan, eenmaal per drie of vijf jaar voorkomt vastlopen en stimuleert uw ontwikkelmogelijkheden. Kiest u voor dit traject, maak dan zo spoedig mogelijk een afspraak. Klik voor contact

Beknopte inhoud

U beantwoordt de vragen van het Talentenpaspoort of de Duurzame Inzetbaarheidscan van IXLY.  Uw antwoorden in de rapportage zijn de leidraad voor het vervolg.

Loopbaanvraag: Wie ben ik? Wat kenmerkt mij als persoon?

Loopbaanvraag: Wat kan ik? Wat heb ik al bewezen (competenties) en wat is nog latent?

Loopbaanvraag: Wat wil ik en hoe bereik ik dit? Droom versus realiteit.

Plan van Aanpak: Alle uitkomsten worden samengevoegd en er wordt een tijdsbalk gemaakt voor uw vervolgstappen.

Investering

3 gesprekken

Talentenpaspoort of IXLY Scan Duurzame Inzetbaarheid, inclusief rapportage

Kosten: € 888,00 inclusief BTW

 

Contactgegevens

Villa Klein Dreijen

Stationsweg 46

6861 EJ Oosterbeek

T. 026 - 2051636

M. 06 - 50600570

E. info@wloworkandlife.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief