In mijn coachingstraject heb ik Wenneke leren kennen als een warm en toegankelijk iemand waarin ik vertrouwen heb. In een aantal coachingsgesprekken en met behulp van de KernTalentenAnalyse heeft zij mij feilloos gewezen op mijn sterke en minder sterke karaktereigenschappen en talenten.
Dit gaf mij extra zelfvertrouwen en de mogelijkheid mijn drive te(her) ontdekken om de juiste stappen in mijn vervolgcarriere te realiseren. Wenneke bedankt!