Outplacement slaat op begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Een outplacementprogramma omvat onderdelen als:

 • opvang en psychologische ondersteuning om het trauma van het ontslag te verwerken en het kunnen verwoorden naar anderen;
 • opmaken van een professionele balans: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe bereik ik zo spoedig mogelijk?
 • verkennen van de arbeidsmarkt
 • leren van specifieke technieken om te solliciteren (o.a. via Social media)
 • een blijvende ondersteuning tijdens het zoeken
 • advies bij het onderhandelen bij een nieuw contract
 • nazorg bij aanvang op een nieuwe werkplek

(Wikipedia, 2013).

Als de (ex-) medewerker zelf mag kiezen, kiest hij/zij in bijna alle gevallen voor individuele outplacement. Een individueel outplacementtraject is intensief en omdat men vaak niet weet hoe het een en ander precies gaat lopen (wie ziet mij? tijdens deze misschien lastige gesprekken), voelt een individueel traject vaak veiliger en prettiger. Omdat alle aandacht naar één persoon gaat, kunnen stappen soms sneller worden gezet. Of zoals een medewerker het verwoordde: “ik heb al genoeg aan mijn eigen sores, ik kan de sores van een ander er nu echt niet bij hebben.

Toch pleiten wij voor een combinatie van groepsgewijze en individuele outplacement. Als WLO met een groep start, starten we eerst met een kort individueel gesprek (telefonisch, Skype, in ons kantoor, of in het betreffende bedrijf). We lichten ons intensieve Outplacementtraject toe en bespreken de verwachtingen en behoeften van de medewerker. Zo wordt duidelijk OF en WIE individuele gesprekken ernaast nodig hebben.  Ook als de groep gestart is blijven wij alert op individuele interventies. Tussentijds kan er veel gebeuren en soms is het nodig om dan iemand apart te spreken.

De voordelen van het werken met groepen, die wij zien, zijn:

 • zich verbonden cq krachtiger voelen, gesteund en geactiveerd worden.
 • netwerkfunctie.
 • creativiteit van de groep is vaak groter dan van het individu.
 • mogelijkheid om tussentijds direct te oefenen met netwerkgesprekken en sollicitatiegesprekken.
 • het hebben van een outplacementpartner.
 • het leren van elkaar.
 • het leren omgaan met concurrenten op de arbeidsmarkt.
 • lagere investering voor de organisatie cq medewerker.

Een groepstraject blijft bij WLO ook een maattraject, we blijven constant monitoren of alle deelnemers voldoende aan bod komen. Zo kunnen we direct inspringen als een of meerdere deelnemers extra begeleiding nodig hebben. Onze groepen houden we daarom bewust klein.

Een groep is verrijkender dan je wellicht verwacht! Je bent van harte welkom. Natuurlijk ook als je nog vragen of twijfels hebt.