WAT IS OUTPLACEMENT?

 
  1. Home
  2.  » 
  3. Outplacement bureau
  4.  » Wat is outplacement?
Outplacement
 

Outplacement is het begeleiden van een werknemer naar een nieuwe carrière buiten de huidige werkkring op initiatief van de werkgever. In deze definitie zitten verschillende elementen die we hieronder verder uitdiepen. Er heerst wel eens verwarring rondom het begrip outplacement. We proberen dat hier weg te nemen.

Outplacement is vooral begeleiding naar nieuwe carrierekansen

In het eerste deel van de definitie van outplacement zien we al dat de begeleiding centraal staat. Dat is dan ook de kern van het werk van een outplacementbureau: optimale begeleiding gericht op het ontdekken van de capaciteiten en behoeften van de werknemer met als doel het creëren van nieuwe job-perspectieven.

In die begeleiding en coaching staan de vaak nog onontgonnen capaciteiten en kwaliteiten van de werknemer centraal. Hiervoor zetten we onder andere de uitgebreide KernTalentenAnalyse in. De carrièremogelijkheden van een persoon zijn vaak veel breder dan die op het eerste gezicht herleidbaar zijn uit de invulling van de huidige of oude functie. Wij kijken dus veel breder dan de laatste functie!

Initiatief van outplacement ligt oorsponkelijk bij de werkgever

Hiermee bedoelen we dat outplacement als oplossing ontstaat nadat een werkgever heeft besloten om het dienstverband met de werknemer te beëindigen.

Dat sluit niet uit dat het vaak de werknemer is die de beslissing neemt over de keuze van outplacementbureau of het volgen van een specifiek outplacementtraject. Het gaat erom dat de werkgever een besluit over een reorganisatie, herstructurering of afvloeiing van personeel heeft genomen met daaraan gekoppeld een outplacementtraject.

Ook bij individuele ontslagen wordt outplacement veelvuldig toegepast. Sinds de intreding van de nieuwe ontslagregels in juli 2015 wordt een specifieke transitievergoeding verplicht gesteld die voor outplacement of scholing gebruikt kan worden.

Outplacement richt zich op een nieuwe werkkring

Zoals het woord het al zegt, het gaat om een outplacement. De nieuwe carrière wordt dus verdergezet buiten de werkkring van de huidige werkgever. Dat is een belangrijk gegeven en daarmee wordt ook een verschil gemaakt met loopbaancoaching waarbij een interne positie-switch een mogelijkheid is.

Outplacement en loopbaancoaching worden wel eens door elkaar gebruikt, toch zijn er duidelijke verschillen.

Lees meer over loopbaancoaching

 

De belangrijkste verschillen tussen outplacement en loopbaancoaching

De rol van de werkgever
Bij outplacement ligt een beslissing of voornemen van de werkgever altijd aan de basis van een outplacement traject. Ontslag, reorganisatie, heroriëntering van het bedrijfsproces, het zijn allemaal zaken die door de werkgever in gang worden gezet en die kunnen leiden tot een outplacement traject. Bij loopbaancoaching kan het initiatief zowel bij werkgever als bij werknemer liggen.

 

Waar en hoe krijgt de nieuwe carrière een vervolg?
Zoals we al zagen is dat bij outplacement altijd buiten de huidige werkkring. Na een traject van loopbaancoaching dat op initiatief van de werknemer wordt ingezet kan de werknemer zijn of haar carrière vervolgen bij een nieuwe werkgever, maar ook in een andere positie bij de huidige werkgever.Bovendien is er ook de reële optie dat op korte termijn nog geen carrière switch wordt gemaakt, maar dat de werknemer in de huidige positie werkzaam blijft, wel of niet op basis van een andere invulling van die positie. Wanneer de werkgever een loopbaancoachingtraject inzet is het doel meestal om de werknemer beter te laten functioneren in de huidige of een andere interne positie.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek
Bent u werkgever of werknemer en bent u voornemens om een outplacementtraject in te gaan? Neem dan contact op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

Direct contact opnemen met WLO Outplacementbureau

" Ik heb inzicht gekregen in patronen die ik door de jaren heb opgebouwd en die me gebracht hadden waar ik was... Ver van mezelf en doodmoe. Ik heb nu genoeg inzichten en handvatten om verandering in te zetten"

"De coaches van WLO leven zich in, stellen geen standaard vragen en schuwen geen enkele vraag als ze denken dat dit nieuwe inzichten geeft. Wat een openbaring!"

Lees meer referenties >

 

 

 

 

 

WLO Work and Life BV

Villa Klein Dreijen

Stationsweg 46

6861 EJ Oosterbeek

T. 026 - 2051636

M. 06 - 50600570

E. info@wloworkandlife.nl

KvK. 86846744

Ontvang het WLO Magazine, ons 1-2 jaarlijks digitale magazine voor HR professionals, Directies en Coaches

Vul hieronder uw gegevens in: