Kent u het potentieel in uw organisatie?

U houdt sollicitatiegesprekken, aanstellingsgesprekken, functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, etc.
Wie of wat is het middelpunt van deze gesprekken?
Wie of wat staat er in de schijnwerpers?
Is het de medewerker of de functie?
Ik hoop van harte dat u naar beide kijkt! Dat u niet alleen naar de competenties kijkt die nodig zijn voor de functie maar dat u kijkt naar wat is het potentieel. Waar beschikt deze medewerker nog meer over, wat kan hij/zij nog ontwikkelen waar beide partijen baat bij hebben. Ik kom toch vaak nog tegen dat competentiemanagement met name wordt uitgevoerd als: “op die competentie moet je je de komende tijd focussen, want daar verwachten wij meer van dan je nu laat zien”. Oftewel de focus is gericht op: wat er nog niet is. De stap die overgeslagen wordt is: zit het er wel in? Interesse in onze Fit for future-aanpak? Hoe onze aanpak u en uw medewerkers daarbij gaat helpen? Neem contact op!

De KernTalentenAnalyse

Een zorgvuldige tool die inzicht biedt is de KernTalentenAnalyse. Hiermee wordt verhelderd wat iemand van nature graag doet en laat zien. Hiermee wordt het potentieel zichtbaar gemaakt. Dan wordt duidelijk OF het wel kan, OF die competentie gemakkelijk ontwikkeld kan worden of dat het heel veel energie gaat kosten. Energie die ten koste gaat van andere zaken. De KernTalentenAnalyse gaat veel verder dan het zelf laten benoemen door een medewerker waar hij/zij goed in is. Het is een zorgvuldige en beproefde methode.

Legt u het goud in uw organisatie bloot?

Als de talenten van de medewerkers in de organisatie in kaart zijn gebracht, dan ligt het goud voor het oprapen. Als er in een organisatie met minder mensen hetzelfde werk of meer! moet worden gedaan, dan kunt u er niet omheen om van talenten uit te gaan. Meer informatie? Wenneke Ong informeert u hier graag over! Contact

Oosterbeek, 24 november 2016