In 2000 startte ik, Wenneke Ong, met WLO Loopbaanadvies. Na 22 jaar in verschillende functies in vast dienstverband te hebben gewerkt wilde ik meer vrijheid van handelen. Voor mij bleek een eigen bedrijf daarvoor de juiste plek te zijn. Ik was al loopbaanadviseur dus wat wilde ik dan anders?

Minder tijd aan overleg, aan vergaderingen, aan vaste paden volgen.
Meer tijd voor mijn cliënten, ruimte voor creativiteit en ontspanning, directe lijnen met opdrachtgevers. Dingen anders durven doen.

Mijn gedrevenheid en enthousiasme voor dit vak is alleen maar groter geworden. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik me inzet voor mijn vakgebied, dus ben ik tot 2011 actief geweest binnen Noloc, de beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals. Als bestuurslid en lid van diverse commissies.
Organisaties vertrouwen mij hun medewerkers toe. Ik vind dat ik getoetst moet worden als loopbaanprofessional. Vanaf 2001 word ik daarom door het Career Management Institute, 3-jaarlijks schriftelijk en mondeling  getoetst op mijn vakmatige en persoonlijke ontwikkeling. De mondelinge toetsing vindt plaats door een commissie olv een hoogleraar uit ons vakgebied. Sinds begin 2011 zet ik me in om organisaties te informeren dat er één certificering is voor loopbaanprofessionals, de CMI certificering.
Inmiddels heb ik professionals om me heen verzameld, waardoor we de cliënten nog breder kunnen ondersteunen en stimuleren.
Mijn overtuiging is dat werken verschillende doelen kan hebben; inkomen verkrijgen, talenten inzetten, een bijdrage leveren aan de wereld waarin we werken, etc.

Werken hoort bij mijn leven en tegelijk is er zoveel meer dan werk!

Vanaf het begin is het leven en de plek die werken daarin inneemt, uitgangspunt geweest in onze trajecten. Dat leidde tot veel ondersteuning ter voorkoming van burnout, ondersteuning bij conflicthantering, teambuilding, workshops Balans tussen Werk & Privé, en nog veel meer.

Wij voelen ons thuis bij deze brede aanpak. Maar zoals een opdrachtgever van het eerste uur verwoordde: jullie naam dekt niet meer de lading, jullie doen zoveel meer.

Daarom verandert nu ruim 10 jaar na de start van WLO Loopbaanadvies de naam in:
WLO Work and Life (Opportunities).
Wij zetten ons actief in om kansen in werk & leven te zien!
Zodat uw blikveld ruimer wordt, u de touwtjes weer in handen krijgt, maar vooral om bewust werk & leven te ervaren en stappen te kunnen zetten.