Burn Out symptomen

burn out symptomen Het voorkomen van een Burn Out begint bij het herkennen van de symptomen ervan. Vaak gaat het om een glijdende schaal van klachten die uiteindelijk leiden tot een Burn Out.

Wanneer 1 of meerdere symptomen zich voordoen wil dat nog niet zeggen dat u al definitief in de Burn Out fase zit, vaak is er nog tijd om die af te wenden. Hier gaan we in op de verschijnselen die kunnen duiden op het ontstaan va een Burn Out.

Burn Out symptoom 1:
Ontbreken van energie en vermoeidheid

Vermoeidheid en het ontbreken van voldoende energie zijn direct een van de meest aansprekende symptomen van een naderende Burn Out. Het ontbreken van energie is haast synoniem met een Burn Out geworden. Toch gaat dat ook weer te ver. Er kunnen diverse oorzaken zijn die een gebrek aan energie kunnen verklaren terwijl geen sprake is van een Burn Out. Los daarvan blijft het een belangrijk signaal om rekening mee te houden.

Burn Out symptoom 2:
Slapeloosheid

Ook hier geldt dat slapeloosheid een op zichzelf staand probleem kan zijn. Wanneer de slapeloosheid echter komt door gepieker over werk, deadlines, vervelende werksituaties of te hoge verwachtingen in de werk- of privésfeer dan kan dit een duidelijk symptoom van een Burn Out zijn.

Burn Out symptoom 3:
Neerslachtigheid en onverschilligheid

Vooral voor de mensen om u heen valt dit verschijnsel op. De neerslachtigheid uit zich in een apathie en lusteloosheid voor zaken waar u vroeger veel belang aan hechtte. Tijd doorbrengen met kinderen, hobby’s, de kwaliteit van het leven, het komt vaak onder druk te staan bij een Burn Out situatie.

Burn out symptoom 4:
Lichamelijke klachten

Een Burn Out geeft vaak aanleiding tot diverse lichamelijke klachten die op zichzelf niet met een Burn Out in verband worden gebracht maar in combinatie met andere verschijnselen wel degelijk rechtstreeks het gevolg zijn van die Burn Out. We noemen:

  • Schouderpijnen
  • Hoofdpijn
  • Nekklachten
  • Buikpijn
  • Oorsuizen
  • Spierpijnen

Burn Out symptoom 5:
Angst- of paniekaanvallen

Regelmatig komt het voor dat patiënten die leiden aan een Burn Out aanvallen van angst of paniek krijgen, vaak zonder aanwijsbare reden. Soms kan dit ook te maken hebben met deadlines en verwachtingen wanneer u zich realiseert dat u die niet kunt waarmaken.

Burn Out symptoom 6:
Irritatie en een kort lontje

Een symptoom wat haar uitwerking vooral heeft op de omgeving om u heen. Soms realiseert u dit zelf in eerste instantie nog niet terwijl uw omgeving dit al eerder opmerkt. Het begint vaak met een toename van klagen en de schuld bij anderen leggen.

Herken de symptomen van een Burn Out, doe de Burn Out Test

Herkent u nog de signalen die uw lichaam geeft? Wij zien vaak dat mensen een patroon hebben ontwikkeld waarbij de eerste signalen worden genegeerd. In onze begeleiding onderzoeken we uw signalenpatroon zodat u weer gaat luisteren naar uzelf! Wilt u zelf testen of u op een pad naar Burn Out zit, doe dan de Burn Out Test.
Hierin is aandacht voor symptomen en klachten die u wellicht ondervindt. De combinatie van die klachten bepaalt de uitslag van de test.
Doe de Burn Out Test

Voorkomen van een Burn Out

WLO heeft veel ervaring in het voorkomen van Burn Out door tijdig de juiste begeleiding te geven.
Lees meer over het voorkomen van een Burn Out

Herstellen van een Burn Out

Het herstelproces na de constatering van een Burn Out kan lang en moeizaam zijn. WLO heeft een jarenlange ervaring in de begeleiding van dit herstelproces waardoor uw herstel spoediger verloopt. Bovendien wordt ingezet op een blijvend herstel zodat terugval wordt voorkomen.
Lees meer over het herstellen van een Burn Out

Bekijk het WLO Vitaliteitsprogramma
Alles over Bewust Vitaal, ons individuele Bewust Bewegen programma en de groepsworkshop Bewust Stilstaan. Duur, prijzen en inhoud van onze programma’s.
Alles over Bewust Vitaal