Loopbaanadviseur, re-integratieadviseur, loopbaancoach, outplacementadviseur, coach, work/lifecoach….. zo kan ik nog even doorgaan. Wat zijn er in de jaren dat ik in dit werkgebied actief ben, veel functienamen bij gekomen. In feite staat het iedereen vrij om zichzelf een van deze functienamen toe te kennen. Ze zijn niet beschermd.

Noloc (www.noloc.nl), De beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals, wil graag bewust en actief de kwaliteit van haar leden zichtbaar maken. Dat is een van de redenen geweest dat zij in 2010 hebben gekozen voor registratie van haar leden die getoetst zijn op hun ervaring en deskundigheid. Deze toetsing, is een schriftelijke toetsing, en vooralsnog éénmalig. Er wordt dus nog niet getoetst of de deskundigheid wordt onderhouden en de ervaring uitgebreid. Dat zal zeker gaan veranderen. Van de ruim 2500 leden van de Noloc zijn op dit moment 1232 leden schriftelijk getoetst. Zij mogen het logo Noloc Erkend Loopbaanprofessional voeren.
Bij de Noloc is sprake van een registratie. Bij het CMI (www.cminl.nl) is sprake van een certificering. De woorden registratie en certificering worden in dit verband nogal eens door elkaar gehaald. Kort gezegd, de CMI-certificering is gebaseerd op een kwalitatief veel zwaardere toetsing.

Op 30 maart 2010 heeft de Raad voor Accreditatie CMI geaccrediteerd voor de certificering van loopbaancoaches tot Register Loopbaanprofessionals (RL’s). De toetsing door het CMI wordt elke drie jaar herhaald. De toetsing is zowel schriftelijk als mondeling. De mondelinge toetsing houdt in dat de loopbaanprofessional getoetst wordt door een commissie onder leiding van een hoogleraar uit het vakgebied. De schriftelijke toetsing bestaat o.a. uit verklaringen van cliënten en/of opdrachtgevers en een deskundigheids- en ervaringsdossier dat samengesteld moet worden. De verwachting is dat er eind 2011 zo’n 500 loopbaanprofessionals in Nederland CMI gecertificeerd zullen zijn.

Ik, Wenneke Ong, ben sinds 2001 CMI gecertificeerd. Ik heb er bewust voor gekozen dat een onafhankelijk instituut mij toetst. Dat houdt mij scherp en stimuleert me in mijn verdere persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. Elke drie jaar dit proces weer doorlopen, ik hik er elke keer weer tegenaan, het is pittig. Toch kies ik er telkens bewust opnieuw voor, uit gedrevenheid voor mijn vak maar vooral omdat ik vind dat cliënten en opdrachtgevers er recht op hebben!

Dat steeds meer organisaties bewust kiezen voor gecertificeerde Loopbaanprofessionals, zowel voor hun interne loopbaanprofessionals als voor de ingehuurde, vind ik dus een goede ontwikkeling.