LOOPBAANSCAN 2.0

 

INTEGRAAL TESTPROGRAMMA

 

De LoopbaanScan 2.0 is een integraal testprogramma welke bedoeld is voor loopbaanadvies. Het biedt inzicht in de belangrijke vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. De LoopbaanScan 2.0 combineert gevalideerde en betrouwbare testen: WPV-compact, Carrière Waarden I, de Vragenlijst voor interesse in Taken en Sectoren (ITS) en een vragenlijst over de zelfinschatting van competenties.

 

Rapportage

In de rapportage is een uitgebreide competentieanalyse toegevoegd. In deze analyse worden allereerst de competentiescores van de kandidaat op basis van het persoonlijkheidsprofiel (talent) en de zelfbeoordeling met elkaar vergeleken. Hierin wordt duidelijk wat de kerncompetenties zijn en waar iemands potentie ligt. Vervolgens wordt het talent van de kandidaat voor de competenties vergeleken met hoe motiverend de kandidaat de competenties vindt. Hierbij wordt duidelijk van welke competenties de kandidaat energie krijgt en welke competenties een uitdaging vormen.

De LoopbaanScan 2.0 is opgebouwd uit de hoofdstukken:
A1. Wie ben ik?
A2. Wat wil ik?
A3. Wat kan ik?
B1. Competentieanalyse
B2. Ontwikkelsuggesties

Het rapport van de LoopbaanScan is een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht en ideeën te verkrijgen over het functioneren en de verdere ontwikkeling van de kandidaat. Ieder hoofdstuk sluit af met passende reflectievragen. Om tips te geven voor de ontwikkeling van de competenties van de kandidaat wordt aan het einde van de rapportage, per competentie, een link naar een pagina met ontwikkeltips gegeven.

Toepassingen van de Loopbaanscan 2.0

De LoopbaanScan 2.0 wordt toegepast door interne en externe loopbaanadviseurs, van zzp-er tot grote organisaties. Het doel van de LoopbaanScan 2.0 is bewustzijn creëren over eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Dit kan vervolgens leiden tot loopbaanstappen, maar even goed tot betere ontwikkeling in de eigen functie. De LoopbaanScan 2.0 wordt daarom gebruikt voor ontwikkeling, loopbaanadvies, mobiliteit, re-integratie en outplacement.

Loopbaanstappen met de LoopbaanScan 2.0

WLO gebruikt drie of vier gesprekken om het resultaat van de LoopbaanScan door te spreken. De eerste sessie is dan vooral gericht op de persoonlijke eigenschappen; ‘wie ben ik?’ en ‘wat kan ik?’. De tweede sessie is in het algemeen meer gericht op ‘Wat wil ik?’, de drijfveren en interesses van de kandidaat. Dat geeft een richtinggevend inzicht, waarmee de derde stap te zetten is; de planning van de eerstkomende loopbaanstappen.

Reflectievragen

Een sterk punt naast de testresultaten zijn de reflectievragen in het rapport. De adviseur kan het rapport meegeven en de kandidaat kan aan de hand van reflectievragen de resultaten doornemen. Dat geeft de basis voor het vervolggesprek.