RE-INTEGRATIE

Huidige functie geen optie meer?

Het is spannend om vanuit de vertrouwde omgeving, nieuwe stappen te zetten en weer het arbeidsproces in te stappen. WLO ondersteunt u om weer mogelijkheden te zien, stimuleert u tot het zetten van haalbare stappen.

Re – Integratie

Terugkeren in ander werk

Als u werk heeft en u valt uit, en door een deskundige is geconstateerd dat terugkeer naar uw huidige functie geen optie meer is, dan is er sprake van een 2e-spoor traject.

Wij maken dan samen met u en uw werkgever een plan om weer terug te kunnen keren in ander werk. De re-integratiebegeleiding is gericht op: vitaliseren en inspireren, begeleiding in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden EN het daadwerkelijk weer kunnen werken. Dit intensieve traject kent een duur van maximaal 12 maanden en dient in overleg met uw werkgever te worden bepaald. Het benaderen van de arbeidsmarkt is o.a. door de komst van de Social Media, sneller en complexer geworden. Daarom wordt in de Jobsearchfase ook expliciet aandacht besteed aan profilering en gebruik van Social Media.

Re – Integratie

Terugkeren in ander werk

Als u werk heeft en u valt uit, en door een deskundige is geconstateerd dat terugkeer naar uw huidige functie geen optie meer is, dan is er sprake van een 2e-spoor traject.

Wij maken dan samen met u en uw werkgever een plan om weer terug te kunnen keren in ander werk. De re-integratiebegeleiding is gericht op: vitaliseren en inspireren, begeleiding in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden EN het daadwerkelijk weer kunnen werken. Dit intensieve traject kent een duur van maximaal 12 maanden en dient in overleg met uw werkgever te worden bepaald. Het benaderen van de arbeidsmarkt is o.a. door de komst van de Social Media, sneller en complexer geworden. Daarom wordt in de Jobsearchfase ook expliciet aandacht besteed aan profilering en gebruik van Social Media.

Veelgehoorde uitspraken

Vaak blijkt dat de drempel om weer aan het werk te gaan, hoog is. Uitspraken die wij dan horen:

 

  • Ik ben veranderd door wat ik heb meegemaakt, hoe kom ik terug?
  • Ik ben zo bang dat ik weer verval in het oude gedrag wat tot uitval heeft geleid.
  • Ik weet niet meer wat ik te bieden heb.
  • Ik ben zo snel vermoeid, hoe kan ik een goed werkpatroon opbouwen?
  • Als het niet 100% bij me past, doe ik het niet hoor…

Samen nieuwe stappen zetten

Het is spannend om vanuit de vertrouwde omgeving, nieuwe stappen te zetten en weer het arbeidsproces in te stappen. WLO ondersteunt u om weer mogelijkheden te zien, stimuleert u tot het zetten van haalbare stappen. Vanzelfsprekend wordt het 2e spoor traject door WLO zorgvuldig gedocumenteerd.

Trajecten vanuit Wet Poortwachter

In de periode 2005 – 2011 hebben wij veel werkzoekenden begeleid die via het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst (IRO) mochten sluiten. Vanzelfsprekend hadden wij het Blik op Werk Keurmerk. We hadden een slagingspercentage van meer dan 80% en toch besloten wij om niet meer hiermee door te gaan. De administratieve belasting behorend bij de trajecten vanuit het UWV waren voor ons bureau te belastend, we konden daardoor minder mensen begeleiden. Wij voeren dus geen trajecten meer uit, waarbij het UWV de opdrachtgever is.

De Re-integratie trajecten vanuit de wet Poortwachter waarbij de werkgever de opdrachtgever is, die voeren wij wel  uit.

Contactgegevens

Villa Klein Dreijen

Stationsweg 46

6861 EJ Oosterbeek

T. 026 - 2051636

M. 06 - 50600570

E. info@wloworkandlife.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief